skip to Main Content
제목
g3930/g3260/i5 3570k/i3 3240/삼성 dm300s1a/i3 4130/g1830
등록지역 남구 판매지역 광주
등록시간 2022-06-08 18:51:44 거래기간 판매완료시까지
물품명 g3930/g3260/i5 3570k/i3 3240/삼성 dm300s1a/i3 4130/g1830 거래희망가 470,000
수량 7대 상태 등록
작성자 Level 2

1.

CPU: g 3930(카비레이크)

M/B: ga110m-ds2v

RAM: 8G*1

VGA: gt 630

SSD: 120g

HDD: 500g

POW: 500W

100.000원

2.

CPU: g 3260(하스웰리프레쉬)

M/B: ga-h81m-ds2v

RAM: 4G*2

VGA: gt 730

ssd: 120g

POW: 500W 

60.000원


3.

CPU: i5 3570k(아이비브릿지)

M/B: ga-h61m-s2pv

RAM: 4G*2

VGA: gts 450

ssd: 120g

HDD: 500g

POW: 500W 

100.000원


4.


CPU:i3 3240(아이비브릿지)

M/B: 애즈락 h81m-hds 

RAM: 4G*1

VGA: gts450

HDD: 640g 

POW: 500W

50.000원


5.


삼성 슬림 DM300S1A-b10

cpu> i5 2500/ram 4g*2/ssd120g로 업그레이드


70.000원

6.


CPU: i3 4130(하스웰)

M/B: ga-h81m-s2pv

RAM: 4G*2

VGA:온보드

HDD: 500g

POW: 500W 

50.000원


7.


CPU: g1830(하스웰)

M/B: 애즈락 h81m-dgs

RAM: 2G*2

VGA:gts450

HDD: 500g

POW: 500W 

40.000원윈10 설치 ,한x ,엑x

전화 못받을수도 있으니  문자 먼저 주시면 감사

주월1동 주민센터 근처

사진은 필요하시면 보내드립니다

한번에 가져가시면  깍아드립니다

010-2579-8808

댓글
자동등록방지
(자동등록방지 숫자를 입력해 주세요)
Back To Top